OK

 

 

 

Silicon Power 16GB Luxmini 320SP016GBUF2320V1WSilicon Power4712702617122False