OK
 

Försäljningsvillkor - fr.o.m. 1 maj 2019

Försäljningsvillkor - fr.o.m 1 maj 2019

 

​Kunder

SweDeltaco är en grossist av datortillbehör som saluför sina produkter via återförsäljare för vidareförsäljning till slutkunder. Vi har ett årligt köpkrav om SEK 7000:- för våra kunder. Vi förbehåller oss rätten att stänga ÅF-kontot för kunder som inte uppfyller köpkravet.

Priser

Samtliga priser är exklusive moms och frakt, fritt vårt lager. (Se fraktvillkor nedan). För dagsaktuella priser, se alltid vår hemsida www.deltaco.se. Skatter och avgifter redovisas separat, så som Kemikalieskatt och CopySwede.

Garanti

SweDeltaco garanti utifrån respektive tillverkares garantilöften. Garantitiden räknas från fakturadatum.

Leveranssätt

Vi förbehåller oss rätten att ändra leveranssätt då valt leveranssätt kan vara svårt att tillgodose. Nedan angivna priser avser inrikestransporter inom Sverige. För utrikestransporter vänligen kontakta oss. Vi kan även erbjuda panikbud direkt till dig eller din kund, vänligen kontakta vår kundtjänst för beställning och mer information. Order som lagts före kl. 14:00 skickas vanligen samma dag från vårt lager.

För icke uthämtade beställningar som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om 10% av värdet dock minst 250kr.

Mindre order
För mindre beställningar har vi leveransalternativen Posten Företagspaket och Utkörning inom 08-området.

Större order
För större beställningar där volymen alternativt vikten är så stor att det inte går att skicka som vanligt paketgods förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift på 350kr/pall samt att dessa beställningar vanligen sänds på pall med Posten. Dock tar vi inte ut avgift för mer än tre pallar d.v.s. max 1050kr. Som större gods räknas, gods vars vikt överstiger 100kg och/eller vars volym är mer än en kubikmeter.

Om ett enskilt kolli överstiger 35 kg eller ett mått över 150 cm kan en pallavgift tillkomma.

Budslinga
I Stockholmsområdet har vi en budslinga som täcker delar av 08-området. Prata med vår kundtjänst för uppgifter om exakt täckning. Budbilarna går från vårt lager 09:00. Vi kan inte garantera vilken tid er order lämnar oss, planering av körningarna sköts av budfirman. För att få med en order med nästa budbil ber vi er att lägga ordern senast 16:00 dagen innan. Leverans av pall i Stockholmsområdet sker med enskild speditör vilket medför att tidpunkterna för leverans kan variera. Prata med din säljare för att säkerställa när leverans kan ske.

Om leverans inte kan ske, pga. att kontoret är stängt eller annat liknande förhinder, går paketet i retur till oss och vi skickar om paketet med Posten Företagspaket. Vilket medför att vi debiterar en ytterligare frakt.

Vid mottagande av utkörning kommer legitimationskontroll ske av mottagaren, antingen ID-kort eller Tjänste-ID skall visas. Detta för att försvåra för bedrägerier och skydda er försändelse.

OBS! Du kan inte välja utkörning om du beställer via smartphone/surfplatta.

Priser Leverans

För order under 5000kr
130kr för Posten Företagspaket 17:00 alternativt Utkörning 08-omr (135kr).
(Med reservation för orderns volym enligt ovan)

För order över 5000kr
Levereras fraktfritt, med antingen Posten eller Utkörning. (Med reservation för orderns volym enligt ovan)
Ovan angivna fraktpriser gäller inrikes leveranser, för utrikes leveranser vänligen kontakta oss.

För order under 500kr tillkommer en småorderavgift på 80kr

Restorder

Om värdet av en restnoterad orderrad understiger 50kr makuleras denna orderrad och ni meddelas per e-mail enligt adress som finns registerat. Den makulerade orderraden orderlägger ni på ny order. Kunder som handlar mot förskott eller betalar via online payment (förskottsbetalning) kan EJ restnotera hos oss. På grund av den instabilitet som präglar databranschen så förbehåller vi oss rätten att inte restnotera produkter där tillgången och prisnivån varierar kraftigt.

Betalning

För kreditgodkända kunder mot faktura.
Ej kreditgodkända via online payment (förskott).

Fakturan levereras avgiftsfritt i pdf-format via mail. Önskas en pappersfaktura skickad till sig tillkommer en faktureringsavgift på 30kr.

För kunder som väljer att betala via Online Payment (Förskottsbetalning) så tillkommer en avgift på 55kr/order. Betalning via Online Payment skall ske inom ett dygn, i annat fall makuleras ordern.

Dröjsmålsränta efter förfallodatum debiteras med riksbankens referensränta (f.n. 0,00) +8% samt påminnelseavgift på 60kr.

För order under 500kr tillkommer en småorderavgift på 80kr

SweDeltaco reserverar sig för eventuella feltryck på vår hemsida eller i andra publikationer utgivna av oss.

Dataskyddsförordningen(GDPR)

I samband med ÅF-ansökan krävs det att vi sparar era kontaktuppgifter för att kunna hantera era kundärenden så som att ta emot säljorder, leverera gods och hantera returer. Vi kommer därför spara telefonnummer, personnamn, leverans- och fakturaadresser samt e-post. Om ni inte vill att vi sparar denna information, kan vi inte heller lägga upp er som ny kund. Om ni har slutkunder som inte vill att ni eller vi sparar deras personuppgifter i samband med orderläggning, behöver detta uppges till oss när ni lägger en beställning via telefon via vår ordermottagning för dessa slutkunder. 

Adress: Glasfibergatan 8, 125 48 Älvsjö
Tel: 08-555 76 200
Fax: 08-555 76 219
E-post: data@deltaco.se
Öppettider (telefontider): 08:00-17:00

Retur av defekt produkt

Verbatim supportnummer för hårddiskar
Gratisnummer för hela norden +47 622 07 836
(eller svenskt nummer för de som har mobil 0571-749 426)

Från och med 2010-02-18 slutar SweDeltaco att acceptera returer på APC produkter, alla returer som rör APC produkter hänvisas direkt till APC.
Vi rekommenderar er att hänvisa era slutkunder direkt till APC för snabbare hantering av såväl felsökning som utbyte.
APC Support, service och reparationer (ÅF och slutkunder): 0200 – 895 283


Alla produkter som returneras skall förses med ett RMA-nummer, vilket Ni ansöker om på vår hemsida, http://www.deltaco.se.
Returnumret är giltigt upp till 30 dagar efter utfärdandet.
Gods som ankommer till SweDeltaco omärkta, utan giltigt RMA-nummer, eller som inte överensstämmer med RMA-nummer returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt debiteras avsändaren.

Om ni skickar in en produkt till SweDeltaco för åtgärd och denna inte uppvisar de fel ni uppgivit, debiteras ni en felsökningsavgift på 350:- samt returfrakt.
SweDeltaco förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en returnerad produkt skall repareras, ersättas av identisk, likvärdig produkt eller krediteras om garantiprodukten utgått ur sortimentet.
För att undvika transportskador skall originalemballage eller fraktemballage som godkänts av transportören användas. Transportskador förorsakade av bristfälligt emballage ingår inte i SweDeltacos garantiåtagande.
Utfärdande av RMA-nummer innebär inte att SweDeltaco har godkänt er produkt för eventuell åtgärd.
För returer som har åtgärdats och sedan inte har hämtats av kund, och som därmed går i retur till SweDeltaco, förbehåller vi oss rätten att ta ut en hanteringsavgift för att täcka våra omkostnader på 250kr.

Specialbeställda produkter

Beställningsvaror kan inte returneras till oss, annat än för garantiåtgärd.
Utbyte av defekta produkter sker efter att den defekta produkten skickats till SweDeltaco och den angivna felbeskrivningen har kunnat bekräftas.
Retur av trasiga produkter till oss sker på er bekostnad. Utbytta/reparerade varor skickas tillbaka till er på vår bekostnad.
Förhandsutbyten tillhandahålles endast vid DOA (Dead On Arrival, Död Vid Ankomst). DOA skall anmälas inom 5 arbetsdagar från leveransdatum.

Transportskador

Transportskador reklameras mot transportören.

Retur av felbeställd produkt

Av er felbeställda varor till ett värde på eller under 250:- tar vi inte tillbaka.
Av er felbeställda varor till ett värde över 250:- tar vi tillbaka men debiterar Er en felbeställningsavgift på 10% av värdet eller minst 250:-

Produkter som returneras för kreditering skall vara i komplett, felfritt originalemballage med alla tillbehör. Om så inte är fallet kommer varan att skickas tillbaks till avsändaren. Returfrakt debiteras avsändaren.

Retur ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Annars kan krediteringen inte ske.

Felbeställningar/felleveranser skall reklameras inom fem arbetsdagar från fakturadatum.

Krediteringar

Krediteringar av returnerade varor sker enligt dagspris på varan.

Utnyttjandet av returnummer innebär att ovanstående villkor accepteras.

Kontakt: E-post: rma@deltaco.se
Tel: 08-55576220
Fax: 08-55576229

Bankgiro: 5372-3532
Org.nummer: 556509-3951